Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Feed as a Service

Usługa abonamentowa polegająca na dostarczaniu klientom informacji o zaobserwowanej w sieci Orange złośliwej aktywności. Informacje dostarczane są w postaci plików o zdefiniowanych formatach, zawierających: adresy IP i nazwy domenowe znanych serwerów C&C botnetów, domeny i adresy IP serwisów WWW infekujących przeglądarki złośliwym oprogramowaniem, adresy IP wykazujące złośliwą aktywność w internecie (skanowanie portów, próby ataków, etc.). Dostępne do pobrania z portalu klienckiego pliki, są aktualizowane co 24h i dotyczą aktywności zaobserwowanej w ciągu ostatniej doby.

Korzyści dla klienta:

  • informacje o zagrożeniach mogące służyć do zasilenia dodatkowymi danymi własnych systemów zabezpieczeń
  • ochrona i podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów oraz użytkowników usług
  • aktywne ograniczenie możliwości infekcji, aktywacji i eksfiltracji danych przez złośliwe oprogramowanie
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl