Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
CERT Orange Polska (Computer Emergency Response Team) to specjalistyczna jednostka w strukturach Orange Polska, odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników internetu, korzystających z sieci operatora.

Misja CERT Orange Polska

misja: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej i pewności komunikowania się społeczności internetowej Orange Polska

CERT Orange Polska monitoruje zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów podłączonych do sieci Orange Polska (przestrzeń adresowa IP przydzielona Orange Polska: AS5617, AS29535, AS33900, AS43447, AS12743, AS21395 - RIPE NCC) i reaguje na wykryte zagrożenia, w tym na incydenty zgłaszane przez użytkowników sieci. Głównym zadaniem zespołu jest podejmowanie niezbędnych działań w sytuacjach zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Nasze cele

cele naszej działalności

 • pomoc społeczności internetowej Orange Polska we wprowadzaniu proaktywnych środków redukujących ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa sieciowego (ICT), w szczególności poprzez informowanie i ostrzeganie użytkowników przed możliwością wystąpienia bezpośrednich dla nich zagrożeń (np. o wykrytych podatnościach, cyberzagrożeniach czy możliwych sposobach ochrony przed nimi) - działania proaktywne
 • pomoc społeczności internetowej Orange Polska w reagowaniu na przypadki, które się zdarzyły (lub mają miejsce), w szczególności poprzez alarmowanie użytkowników o występujących bezpośrednich dla nich zagrożeń (np. o trwającym ataku, którego źródłem jest komputer użytkownika oraz możliwych sposobach powstrzymania występującego zagrożenia i ograniczenia jego skutków) - działania reaktywne
CERT Orange Polska stanowi dla użytkowników sieci Orange Polska centralny punkt wsparcia w zakresie reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa ich systemów teleinformatycznych, będąc jednocześnie jednym zaufanym punktem kontaktowym dla pozostałych użytkowników sieci, zaangażowanych w obsługiwane przypadki.

Zakres działania

zakres naszej działalności

Działania zespołu CERT Orange Polska obejmują wszystkich użytkowników systemów i sieci teleinformatycznych Orange Polska i innych spółek Orange Polska (dla których zespół świadczy usługi). Podsieci objęte zakresem działania (AS oraz adresy IP - linki z numerów AS prowadzą do bazy RIPE): 
 • AS5617
 • AS29535
 • AS33900
 • AS43447
 • AS12743
 • AS21395
świadczone usługi (niekomercyjne)
 • koordynacja obsługi incydentów i innych przypadków dotyczących cyberzagrożeń
  • koordynowanie reagowania i obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa - przede wszystkim poprzez zapewnienie jednego zaufanego punktu kontaktowego, ułatwienie kontaktu ze stronami zaangażowanymi w incydent oraz dostarczaniu informacji o możliwych sposobach powstrzymania występującego zagrożenia i ograniczenia jego skutków
  • koordynowanie reagowania na podatności cyberbezpieczeństwa (luki w zabezpieczeniach) - przede wszystkim poprzez zapewnienie jednego zaufanego punktu kontaktowego, ułatwienie kontaktu ze stronami zaangażowanymi w podatność
 • komunikaty i ostrzeżenia
  • informowanie i ostrzeganie użytkowników o występujących bezpośrednich dla nich zagrożeniach (np. o trwających atakach, których źródłem jest ich komputer) oraz o mogących wystąpić bezpośrednich dla nich zagrożeniach (np. nowych podatnościach, groźnych wirusach)
 • testy bezpieczeństwa (sprawdzanie stanu zabezpieczeń komputera)
  • sprawdzanie komputera na możliwość rozsyłania nieautoryzowanej poczty elektronicznej (za pośrednictwem narzędzia Skaner Online)
 • doradztwo i budowa świadomości bezpieczeństwa
  • dostarczanie informacji związanych z bezpieczeństwem komputerowym, m. in. o najczęściej występujących zagrożeniach w sieci (w tym statystyki zgłaszanych incydentów), wskazówki i porady dotyczące ochrony zasobów komputerowych, odniesienia do wielu przydatnych narzędzi i zasobów bezpieczeństwa

Oświadczenie

Wszelkie informacje umieszczane - na stronie CERT Orange Polska (porady, wskazówki, alerty bezpieczeństwa, narzędzia bezpieczeństwa, linki do innych zasobów związanych z bezpieczeństwem sieciowym i inne) służą ułatwianiu społeczności internetowej Orange Polska w stosowaniu środków i mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa sieciowego.

CERT Orange Polska nie wskazuje jednoznacznie na żadne z rozwiązań, a jedynie stara się wskazywać rozwiązanie warte zainteresowania. Wybór odpowiedniego zabezpieczenia jest uzależniony od wielu czynników i należy on do właściciela systemu.

CERT Orange Polska nie twierdzi, że zastosowanie zalecanych praktyk bezpieczeństwa zapewni 100% skuteczność uniknięcia incydentu bezpieczeństwa, oraz nie zapewnia gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie skutki i konsekwencje użycia informacji zawartych na tej stronie, zwłaszcza zasobów udostępnianych na zewnętrznych stronach, do których wskazane jest przekierowanie.

Ponadto przy pobieraniu i przetwarzaniu wiadomości z tej strony prosimy o podawanie źródła (np. link do strony).

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl